Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Rok 2021

7 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Rok 2021

Rok 2021

7 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Rok 2021

Uchwała Nr XXIII/144/20 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok 2021

7 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXIII/144/20 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok 2021

Uchwała Nr XXIII/143/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2021 - 2025

7 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXIII/143/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2021 - 2025

Uchwała Nr XXIII/142/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2020

7 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXIII/142/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2020

Uchwała nr XXIII/141/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2020 - 2024

7 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Uchwała nr XXIII/141/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2020 - 2024

Uchwała nr XXIII/140/20 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Lubotyń

7 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Uchwała nr XXIII/140/20 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Lubotyń

Zapytanie ofertowe na "Wykonanie opinii/ekspertyzy biegłego z zakresu ochrony środowiska na działce nr ewid. 793 w m. Koskowo gm. Stary Lubotyń

Zapytanie ofertowe na "Wykonanie opinii/ekspertyzy biegłego z zakresu ochrony środowiska na działce nr ewid. 793 w m. Koskowo gm. Stary Lubotyń na której dokonano nawiezienia zanieczyszczonych mas ziemnych i odpadów mogących stwarzać zagrożenie dla środowiska , zdrowia i życia mieszkańców sąsiednich posesji"

Załączniki:

Zapytanie ofertowe - plik doc 49 kB

Formularz ofertowy - plik doc 32 kB

Umowa- plik doc 74 kB

5 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na "Wykonanie opinii/ekspertyzy biegłego z zakresu ochrony środowiska na działce nr ewid. 793 w m. Koskowo gm. Stary Lubotyń