Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XXVI/156/13 w sprawie zaciągniecia długoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stary Lubotyń - Etap I".

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVI/156/13 w sprawie zaciągniecia długoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stary Lubotyń - Etap I".

Uchwała Nr XXVI/155/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Lubotyń na rok 2013.

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVI/155/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Lubotyń na rok 2013.

Uchwała Nr XXVI/154/13 w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 rok.

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVI/154/13 w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 rok.

Uchwała Nr XXVI/153/13 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń.

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVI/153/13 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń.

Uchwała Nr XXVI/152/13 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVI/152/13 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.