Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XXVIII/167/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II - Papieża Polaka w Starym Lubotyniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II - Papieża Polaka w Starym Lubotyń

4 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVIII/167/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II - Papieża Polaka w Starym Lubotyniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II - Papieża Polaka w Starym Lubotyń

Uchwała Nr XXVIII/166/17 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

4 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVIII/166/17 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Uchwała Nr XXVIII/165/17 w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

4 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVIII/165/17 w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Uchwała Nr XXVIII/164/17 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stary Lubotyń na lata 2018 - 2023.

4 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVIII/164/17 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stary Lubotyń na lata 2018 - 2023.

Uchwała Nr XXVIII/163/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

4 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVIII/163/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.