Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Przetarg na przebudowę drogi gminnej Nr 260811W Gumowo - Gawki

2 lutego 2018
Czytaj więcej o: Przetarg na przebudowę drogi gminnej Nr 260811W Gumowo - Gawki

Przetarg na przebudowę drogi gminnej Grądziki - Klimonty Nr 260809W - etap II

2 lutego 2018
Czytaj więcej o: Przetarg na przebudowę drogi gminnej Grądziki - Klimonty Nr 260809W - etap II

Przetarg na przebudowę drogi gminnej Nr 260810W Lubotyń Kolonia – Gawki - etap II

2 lutego 2018
Czytaj więcej o: Przetarg na przebudowę drogi gminnej Nr 260810W Lubotyń Kolonia – Gawki - etap II

Opiniowanie projektu "Programu ochrony zwierząt na rok 2018"

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 ustawy z dnia ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1840) Wójt Gminy Stary Lubotyń  zaprasza zainteresowane organizacje i podmioty,  których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie Gminy Stary Lubotyń do wzięcia udziału w opiniowaniu projektu uchwały Rady Gminy Stary Lubotyń w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Lubotyń w 2018".

 

 

1 lutego 2018
Czytaj więcej o: Opiniowanie projektu "Programu ochrony zwierząt na rok 2018"

Uchwała Nr XXIX/179/17 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok 2018.

30 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXIX/179/17 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok 2018.