Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XXXII/183/13 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2014 r.

23 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXII/183/13 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2014 r.

Uchwała Nr XXXII/182/13 w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

23 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXII/182/13 w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko do obsługi świadczeń wychowawczych

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko do obsługi świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Lubotyniu dokonano wyboru pracownika na wolne stanowisko.

Załączniki:

Treść informacji - plik pdf 360 kB


 

23 listopada 2017
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko do obsługi świadczeń wychowawczych

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stary Lubotyń.

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stary Lubotyń   INW.271.11.2017.DW

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu - plik doc 83 kB

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - plik doc 751 kB

Informacja z otwarcia ofert - plik pdf 1,0 MB

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf 796 kB

Informacja o udzieleniu zamówienia - plik doc 35 kB


 

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stary Lubotyń.

Uchwała Nr XXXI/181/13 o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będące w zakresie zadań własnych.

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXI/181/13 o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będące w zakresie zadań własnych.