Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała nr XXX/187/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Lubotyń na 2018 rok.

5 marca 2018
Czytaj więcej o: Uchwała nr XXX/187/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Lubotyń na 2018 rok.

Uchwała nr XXX/186/18 w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Stary Lubotyń na lata 2018-2020.

5 marca 2018
Czytaj więcej o: Uchwała nr XXX/186/18 w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Stary Lubotyń na lata 2018-2020.

Uchwała nr XXX/185/18 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2018 r.

5 marca 2018
Czytaj więcej o: Uchwała nr XXX/185/18 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2018 r.

Uchwała nr XXX/184/18 w sprawie podziału Gminy Stary Lubotyń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

5 marca 2018
Czytaj więcej o: Uchwała nr XXX/184/18 w sprawie podziału Gminy Stary Lubotyń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr XXX/183/18 w sprawie podziału Gminy Stary Lubotyń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

5 marca 2018
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXX/183/18 w sprawie podziału Gminy Stary Lubotyń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.