Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XXIX/170/13 w sprawie ustalenia wysokości cen za przyjęcie odpadów do Gminnego Składowiska Odpadów w Lubotyniu-Włókach oraz powierzenia Wójtowi Gminy Stary Lubotyń uprawnień w zakresie ustalania kolejnych stawek opłat za ich przyjęcie.

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXIX/170/13 w sprawie ustalenia wysokości cen za przyjęcie odpadów do Gminnego Składowiska Odpadów w Lubotyniu-Włókach oraz powierzenia Wójtowi Gminy Stary Lubotyń uprawnień w zakresie ustalania kolejnych stawek opłat za ich przyjęcie.

Uchwała Nr XXIX/169/13 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stary Lubotyń na 2013 rok.

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXIX/169/13 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stary Lubotyń na 2013 rok.

Uchwała Nr XXVIII/168/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVIII/168/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Uchwała Nr XXVIII/167/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2013-2018.

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVIII/167/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2013-2018.

Uchwała Nr XXVIII/166/13 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XXVI/153/13 Rady Gminy Stary Lubotyń w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń.

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVIII/166/13 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XXVI/153/13 Rady Gminy Stary Lubotyń w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń.