Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XXVIII/165/13 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVIII/165/13 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

Uchwała Nr XXVIII/164/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVIII/164/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Uchwała Nr XXVIII/163/13 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz odbierania nieczystości ciekłych.

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVIII/163/13 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz odbierania nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr XXVIII/162/13 w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVIII/162/13 w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr XXVIII/161/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Stary Lubotyń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVIII/161/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Stary Lubotyń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.