Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XXVIII/167/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2013-2018.

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVIII/167/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2013-2018.

Uchwała Nr XXVIII/166/13 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XXVI/153/13 Rady Gminy Stary Lubotyń w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń.

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVIII/166/13 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XXVI/153/13 Rady Gminy Stary Lubotyń w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń.

Uchwała Nr XXVIII/165/13 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVIII/165/13 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

Uchwała Nr XXVIII/164/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVIII/164/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Uchwała Nr XXVIII/163/13 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz odbierania nieczystości ciekłych.

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVIII/163/13 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz odbierania nieczystości ciekłych.