Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr IV/28/15 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr IV/28/15 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.

Uchwała IV/27/15 w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Stary Lubotyń na lata 2015-2017.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała IV/27/15 w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Stary Lubotyń na lata 2015-2017.

Uchwała Nr IV/26/15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Lubotyń na 2015 rok.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr IV/26/15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Lubotyń na 2015 rok.

Uchwała Nr IV/25/15 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr IV/25/15 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr IV/24/15 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kosewo".

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr IV/24/15 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kosewo".