Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XXXI/196/18 o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Stary Lubotyń dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodn

5 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXI/196/18 o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Stary Lubotyń dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodn

Uchwała Nr XXXI/195/18 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

5 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXI/195/18 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uchwała Nr XXXI/194/18 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

5 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXI/194/18 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

Uchwała Nr XXXI/193/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego w latach 2018-2019.

5 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXI/193/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego w latach 2018-2019.

Uchwała Nr XXXI/192/18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stary Lubotyń na 2018 rok.

5 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXI/192/18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stary Lubotyń na 2018 rok.