Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XXVI/152/13 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVI/152/13 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

Uchwała Nr XXV/151/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXV/151/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Uchwała Nr XXV/150/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2013-2018.

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXV/150/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2013-2018.

Uchwała Nr XXV/149/13 w sprawie zaciągniecia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXV/149/13 w sprawie zaciągniecia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Uchwała Nr XXV/148/13 w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Stary Lubotyń na lata 2013- 2014.

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXV/148/13 w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Stary Lubotyń na lata 2013- 2014.