Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XXX/183/18 w sprawie podziału Gminy Stary Lubotyń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

5 marca 2018
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXX/183/18 w sprawie podziału Gminy Stary Lubotyń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Uchwała Nr XXX/182/18 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stary Lubotyń na lata 2018 - 2023.

1 marca 2018
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXX/182/18 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stary Lubotyń na lata 2018 - 2023.

Uchwała nr XXX/181/18 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gniazdowie.

1 marca 2018
Czytaj więcej o: Uchwała nr XXX/181/18 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gniazdowie.

Uchwała nr XXX/180/18 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Stary Lubotyń dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinan

1 marca 2018
Czytaj więcej o: Uchwała nr XXX/180/18 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Stary Lubotyń dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinan

Bogdan Michał Kacprzak

27 lutego 2018
Czytaj więcej o: Bogdan Michał Kacprzak