Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie Nr 23/0050/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 23/0050/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Zarządzenie Nr 22/0050/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 22/0050/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 21/0050/2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu Filia w Podbielu.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 21/0050/2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu Filia w Podbielu.

Zarządzenie Nr 20/0050/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 20/0050/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 19/0050/2016 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 19/0050/2016 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego.