Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XIII/87/16 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

2 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIII/87/16 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

Uchwała Nr XIII/86/16 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Lubotyń.

2 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIII/86/16 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Lubotyń.

Uchwała Nr XIII/85/16 w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

2 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIII/85/16 w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Uchwała Nr XIII/84/16 w sprawie likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu - Filia w Podbielu.

2 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIII/84/16 w sprawie likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu - Filia w Podbielu.

Uchwała Nr XII/83/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2016.

2 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XII/83/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2016.