Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Kadencja 2014-2018

5 maja 2017
Czytaj więcej o: Kadencja 2014-2018

Budżet Gminy

5 maja 2017
Czytaj więcej o: Budżet Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

5 maja 2017
Czytaj więcej o: Wieloletnia Prognoza Finansowa

Komisja rewizyjna

Skład:

Janusz Legacki - przewodniczący komisji
Ryszard Kaczmarczyk
Krzysztof Kowalczyk
Bogdan Michał Kacprzak
Tadeusz Wyszołmierski

Zadania:

Na podstawie §43 Statutu Gminy Rada Gminy powołuje Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy. Komisja Rewizyjna opiniuje również wykonanie budżetu gminy oraz występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi.

5 maja 2017
Czytaj więcej o: Komisja rewizyjna

Komisja spraw społecznych i obywatelskich

Skład:

Jan Andrzej Mierzejewski - przewodniczący komisji
Dariusz Jasionowski
Halina Kozikowska
Jan Janusz Podbielski
Ludwik Podbielski

Zadania:

Do zadań komisji należą pozostałe zadania Gminy określone ustawą o samorządzie gminnym i innymi ustawami, nie będące w kompetencjach w/w komisji.

5 maja 2017
Czytaj więcej o: Komisja spraw społecznych i obywatelskich