Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XI/77/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Lubotyń na 2016 rok.

2 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XI/77/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Lubotyń na 2016 rok.

Uchwała Nr XI/76/16 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Lubotyniu.

2 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XI/76/16 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Lubotyniu.

Uchwała Nr XI/75/16 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego.

2 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XI/75/16 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego.

Uchwała Nr XI/74/16 w sprawie zamiaru likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu - Filia w Podbielu.

2 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XI/74/16 w sprawie zamiaru likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu - Filia w Podbielu.

Uchwała Nr XI/73/16 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stary Lubotyń na 2016 rok.

2 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XI/73/16 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stary Lubotyń na 2016 rok.