Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie Nr 7/0050/2016 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 7/0050/2016 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli.

Zarządzenie Nr 6/0050/2016 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń za 2015 r.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 6/0050/2016 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń za 2015 r.

Zarządzenie Nr 5/0050/2016 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 5/0050/2016 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Zarządzenie Nr 4/0050/2016 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 4/0050/2016 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie Nr 3/0050/2016 w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy, w formie świadczenia rzeczowego.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 3/0050/2016 w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy, w formie świadczenia rzeczowego.