Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XIII/89/16 sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

2 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIII/89/16 sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Uchwała Nr XIII/88/16 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń.

2 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIII/88/16 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń.

Uchwała Nr XIII/87/16 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

2 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIII/87/16 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

Uchwała Nr XIII/86/16 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Lubotyń.

2 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIII/86/16 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Lubotyń.

Uchwała Nr XIII/85/16 w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

2 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIII/85/16 w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.