Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie Nr 2/0050/2017 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

16 października 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 2/0050/2017 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie Nr 1/0050/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Lubotyń na Lata 2017 - 2022.

16 października 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 1/0050/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Lubotyń na Lata 2017 - 2022.

Uchwała Nr XXVI/158/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

16 października 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVI/158/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

Uchwała Nr XXVI/157/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2017 - 2023.

16 października 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVI/157/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2017 - 2023.

Uchwała Nr XXVI/156/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Ostrowskim na prowadzenie przez Gminę Stary Lubotyń zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Stary Lubotyń, w sezonie zimowym 2017/2018.

16 października 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVI/156/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Ostrowskim na prowadzenie przez Gminę Stary Lubotyń zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Stary Lubotyń, w sezonie zimowym 2017/2018.