Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie Nr 5/0050/2016 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 5/0050/2016 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Zarządzenie Nr 4/0050/2016 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 4/0050/2016 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie Nr 3/0050/2016 w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy, w formie świadczenia rzeczowego.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 3/0050/2016 w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy, w formie świadczenia rzeczowego.

Zarządzenie Nr 2/0050/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 2/0050/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie nr 1/0050/2016 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2015 r. w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Lubotyń.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 1/0050/2016 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2015 r. w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Lubotyń.