Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XVII/114/16 o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji i utworzenia wyodrębnionej jednostki organizacyjnej - Gminnej Biblioteki Publicznej

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XVII/114/16 o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji i utworzenia wyodrębnionej jednostki organizacyjnej - Gminnej Biblioteki Publicznej

Uchwała Nr XVI/113/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XVI/113/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Uchwała Nr XVI/112/16 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XVI/112/16 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Uchwała Nr XVI/111/16 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2017 r.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XVI/111/16 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2017 r.

Uchwała XVI/110/16 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stary Lubotyń w 2017 roku.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała XVI/110/16 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stary Lubotyń w 2017 roku.