Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie Nr 4/0050/2017 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2016 r. w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Lubotyń.

16 października 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 4/0050/2017 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2016 r. w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Lubotyń.

Zarządzenie nr 3/0050/2017 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

16 października 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 3/0050/2017 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 2/0050/2017 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

16 października 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 2/0050/2017 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie Nr 1/0050/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Lubotyń na Lata 2017 - 2022.

16 października 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 1/0050/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Lubotyń na Lata 2017 - 2022.

Uchwała Nr XXVI/158/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

16 października 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVI/158/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.