Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XII/80/16 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

2 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XII/80/16 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

Uchwała Nr XII/79/16 o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Stary Lubotyń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

2 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XII/79/16 o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Stary Lubotyń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr XII/78/16 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Lubotyniu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

2 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XII/78/16 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Lubotyniu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała Nr XI/77/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Lubotyń na 2016 rok.

2 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XI/77/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Lubotyń na 2016 rok.

Uchwała Nr XI/76/16 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Lubotyniu.

2 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XI/76/16 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Lubotyniu.