Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XXVI/157/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2017 - 2023.

16 października 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVI/157/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2017 - 2023.

Uchwała Nr XXVI/156/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Ostrowskim na prowadzenie przez Gminę Stary Lubotyń zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Stary Lubotyń, w sezonie zimowym 2017/2018.

16 października 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVI/156/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Ostrowskim na prowadzenie przez Gminę Stary Lubotyń zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Stary Lubotyń, w sezonie zimowym 2017/2018.

Uchwała Nr XXVI/155/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Stary Lubotyń.

16 października 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVI/155/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Stary Lubotyń.

Uchwała Nr XXVI/154/17 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń.

16 października 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVI/154/17 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń.

Uchwała Nr XXVI/153/17 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

16 października 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVI/153/17 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.