Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW

Rok 2017

 - Usunięcie azbestu z terenu gminy Stary Lubotyń w 2017 roku dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 28.900,00 zł,

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez modernizację kotłowni na terenie gminy Stary Lubotyń w 2017 r. dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 40 000,00 zł.

- Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Lubotyń-Włóki dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 93 292,00 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sulęcin Szlachecki i Sulęcin Włościański dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 1 200 000,00 zł.

 

Rok 2016

- Usunięcie azbestu z terenu Gminy Stary Lubotyń w 2016 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.300,00 zł,

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stary Lubotyń - Etap III  dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 650 000,00 zł.

Rok 2015

 - Usunięcie azbestu z terenu gminy Stary Lubotyń w 2015 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 25.500,00 zł.

- Budowa ścieżki ekologicznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II Papieża Polaka w Starym Lubotyniu dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 64 332,81 zł.

Rok 2014

- Usunięcie azbestu z terenu gminy Stary Lubotyń w 2014 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 13.500,00 zł

- Usunięcie azbestu z terenu gminy Stary Lubotyń w 2014 roku – II etap dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30.300,00 zł.

Rok 2013

- Usunięcie azbestu z terenu gminy Stary Lubotyń w 2013 dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 36.401,40 zł.

Rok 2012

 - Usunięcie azbestu z terenu gminy Stary Lubotyń dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 59.342,40 zł.

Rok 2011

- Usunięcie azbestu z terenu gminy Stary Lubotyń dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 60.775,11 zł.

 

 

 

 

 

11 maja 2017
Czytaj więcej o: Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW

Rejestr wniosków za 2017 rok

 
Numer

Data

wpływu

Przedmiot

wniosku

WniosekProwadzi

Termin

wyznaczony

Data

odpowiedzi

OdpowiedźForma odpowiedziUwagi
2771 27.12.2017 dotyczy aktywizacji osób starszych wniosek Ref.Adm.  10.01.2018  04.01.2018  odpowiedź e-mail  
2631 6.12.2017 dotyczy poprawy efektywności energetycznej wniosek Ref. Inw. 20.12.2017 12.12.2017 odpowiedź e-mail  
2590 1.12.2017 dotyczy zakupu kotła na biomasę wniosek Ref.inw. 14.12.2017 12.12.2017 odpoweidż e-mail  
2530 24.11.2017 dotyczy planu zaopatrzenia w ciepło wniosek Ref. Inw. 8.12.2017 29.11.2017 odpowiedź e-mail  
2154 11.10.2017 dotyczy oprogramowania komputerowego wniosek Ref. org. 25.10.2017 24.10.2017 odpowiedź e-mail  
2074 02.10.2017 dotyczy MPZP wniosek Ref.Inw 16.10.2017 13.10.2017 odpowiedź e-mail  
2016 26.09.2017 dotyczy umów na obsługę prawną wniosek Ref. org 10.10.2017 29.09.2017 odpowiedź e-mail  
2015 26.09.2017 dotyczy zatrudnienia w jednostce org. wniosek Ref. org. 10.10.2017 29.09.2017 odpowiedź e-mail  
1761 24.08.2017 dotyczy przewozu osób w transporcie drogowym wniosek Ref. Inw. 12.09.2017 11.09.2017 odpowiedź e-mail  
1462 14.07.2017 dotyczy finansowania OSP wniosek Ref. fin. 28.07.2017 31.07.2017 odpowiedż e-mail  
1394 07.07.2017 dotyczy zezwoleń na sprzedaż alkoholu wniosek Ref. inw. 21.07.2017 02.08.2017 odpowiedź e-mail  
1344 04.07.2017 dotyczy rozwoju PPP wniosek Ref. inw. 18.07.2017 06.07.2017 odpowiedź e-mail  
1343 03.07.2017 dotyczy równości płci wniosek Ref. org. 17.07.2017 06.07.2017 odpowiedź e-mail  
1211 14.06.2017 dotyczy informacji przestrzennej wniosek Ref. inw. 28.06.2017 27.06.2017 odpowiedż e-mail  
1164 07.06.2017 dotyczy wsparcia przedsiębiorczosci wniosek Ref. org 14.06.2017 14.06.2017 odpowiedż e-mail  
1082 29.05.2017 dotyczy aktywności samorzadu wniosek Ref. org. 07.06.2017 07.06.2017 odpowiedź e-mail  
1075 25.05.2017 dotyczy jednostek organizacyjnych wniosek Ref. org. 07.06.2017 07.06.2017 odpowiedź e-mail  
0830 18.04.2017 dotyczy spraw podatkowych wniosek Ref. fin. 28.04.2017 28.04.2017 odpowiedź e-mail  
0792 10.04.2017 dotyczy finansowania przedszkoli wniosek Ref. org. 24.04.2017 24.04.2017 odpowiedź poczta  
0751 05.04.2017 dotyczy uchwały w sprawie sieci szkół wniosek Ref. org. 12.04.2017 12.04.2017 odpowiedź poczta  
9 maja 2017
Czytaj więcej o: Rejestr wniosków za 2017 rok

Dostęp do informacji publicznej - podstawa prawna

9 maja 2017
Czytaj więcej o: Dostęp do informacji publicznej - podstawa prawna

Podatki i opłaty lokalne

Urząd Gminy w Starym Lubotyniu
BS w Ostrowi Mazowieckiej, Oddział Stary Lubotyń
57 8923 1034 0300 0459 2003 0120


Uchwały podatkowe obowiązujące w 2018 roku:

 

Uchwała Nr XXVIII/161/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stary Lubotyń w 2018 roku.

Uchwała Nr XXVIII/162/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2018 r.

Uchwała Nr XXVIII/163/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XIX/120/17 z dnia 16 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.

Uchwała Nr IX/60/15 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr IX/61/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.

INFORMACJE I DEKLARACJE NA PODATEK

 PODATEK ROLNY

- IR-1 informacja o gruntach

- DR-1 deklaracja na podatek rolny

- ZR-1/A dane o nieruchomościach rolnych

- ZR-1/B dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

- IN-1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

-DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości

- ZN-1/A dane o nieruchomościach

- ZN-1/B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

 

PODATEK LEŚNY

- IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego

- DL-1 deklaracja na podatek leśny

- ZL-1/A dane o nieruchomościach leśnych

- ZL-1/B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

 
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

- DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

- DT-1/A Załącznik do deklaracji

 

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO

Dokumenty wymagane od osób fizycznych:

1. informacja o gruntach

2. informacja w sprawie podatku od nieruchomości

3. informacja o lasach

4. deklaracja na podatek od środków transportowych

powinny być złożone w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub mających wpływ na zmianę wysokości podatku.


Dokumenty wymagane od osób prawnych:

1. deklaracja na podatek rolny - do 15 stycznia na dany rok podatkowy

2. deklaracja na podatek od nieruchomości - do 31 stycznia na dany rok podatkowy

3. deklaracja na podatek leśny - do 15 stycznia na dany rok podatkowyTerminy płatności podatku:

osoby fizyczne: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada

osoby prawne: do 15 każdego miesiąca

podatek od środków transportowych: 15 luty, 15 września

 

9 maja 2017
Czytaj więcej o: Podatki i opłaty lokalne

Przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rogowo-Folwark.

8 maja 2017
Czytaj więcej o: Przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rogowo-Folwark.