Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała XIV/101/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2016 - 2021.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała XIV/101/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2016 - 2021.

Uchwała Nr XIV/100/16 w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Stary Lubotyń na lata 2016 - 2019 z perspektywą do roku 2023".

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIV/100/16 w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Stary Lubotyń na lata 2016 - 2019 z perspektywą do roku 2023".

Uchwała Nr XIV/99/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego w roku 2017.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIV/99/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego w roku 2017.

Uchwała XIV/98/16 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała XIV/98/16 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń.

Uchwała Nr XIV/97/16 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIV/97/16 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.