Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XXIII/147/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2017 - 2023.

16 października 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXIII/147/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2017 - 2023.

Uchwała Nr XXIII/146/17 w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Stary Lubotyń za 2016 rok".

16 października 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXIII/146/17 w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Stary Lubotyń za 2016 rok".

Uchwała Nr XXIII/145/17 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

16 października 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXIII/145/17 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Uchwała Nr XXIII/144/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.

16 października 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXIII/144/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Uchwała Nr XXIII/143/17 o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoł

16 października 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXIII/143/17 o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoł