Podatki i opłaty lokalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 maja 2017

Urząd Gminy w Starym Lubotyniu
BS w Ostrowi Mazowieckiej, Oddział Stary Lubotyń
57 8923 1034 0300 0459 2003 0120


Uchwały podatkowe obowiązujące w 2019 roku:

 

Uchwała Nr II/10/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stary Lubotyń w 2019 roku.

Uchwała Nr II/11/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2019 r.

Uchwała Nr XXVIII/163/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XIX/120/17 z dnia 16 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.

Uchwała Nr IX/60/15 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr IX/61/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.

INFORMACJE I DEKLARACJE NA PODATEK

 PODATEK ROLNY

- IR-1 informacja o gruntach

- DR-1 deklaracja na podatek rolny

- ZR-1/A dane o nieruchomościach rolnych

- ZR-1/B dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

- IN-1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

-DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości

- ZN-1/A dane o nieruchomościach

- ZN-1/B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

 

PODATEK LEŚNY

- IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego

- DL-1 deklaracja na podatek leśny

- ZL-1/A dane o nieruchomościach leśnych

- ZL-1/B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

 
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

- DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

- DT-1/A Załącznik do deklaracji

 

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO

Dokumenty wymagane od osób fizycznych:

1. informacja o gruntach

2. informacja w sprawie podatku od nieruchomości

3. informacja o lasach

4. deklaracja na podatek od środków transportowych

powinny być złożone w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub mających wpływ na zmianę wysokości podatku.


Dokumenty wymagane od osób prawnych:

1. deklaracja na podatek rolny - do 15 stycznia na dany rok podatkowy

2. deklaracja na podatek od nieruchomości - do 31 stycznia na dany rok podatkowy

3. deklaracja na podatek leśny - do 15 stycznia na dany rok podatkowyTerminy płatności podatku:

osoby fizyczne: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada

osoby prawne: do 15 każdego miesiąca

podatek od środków transportowych: 15 luty, 15 września

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy
Data utworzenia:2017-05-09
Data publikacji:2017-05-09
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Podrez
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1281