2016

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr 6/0050/2016 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń za 2015 r.

2017-11-03

Zarządzenie Nr 5/0050/2016 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

2017-11-03

Zarządzenie Nr 4/0050/2016 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

2017-11-03

Zarządzenie Nr 3/0050/2016 w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy, w formie świadczenia rzeczowego.

2017-11-03

Zarządzenie Nr 2/0050/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

2017-11-03

Zarządzenie nr 1/0050/2016 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2015 r. w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Lubotyń.

2017-11-03

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt Gminy
Data utworzenia:2017-11-03
Data publikacji:2017-11-03
Osoba sporządzająca dokument:Ireneusz Gumkowski
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3267