Jesteś tutaj: Start / Uchwały Rady Gminy / 2014

2014

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała Nr XXXVII/210/14 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stary Lubotyń - Etap II".

2017-11-06

Uchwała Nr XXXVII/209/14 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stary Lubotyń na 2014 rok.

2017-11-06

Uchwała Nr XXXVII/208/14 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Lubotyń na rok 2014.

2017-11-06

Uchwała Nr XXXVII/207/14 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

2017-11-06

Uchwała Nr XXXVI/206/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie doż

2017-11-06

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt Gminy
Data utworzenia:2017-11-03
Data publikacji:2017-11-03
Osoba sporządzająca dokument:Jan Janusz Podbielski
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2245