Jesteś tutaj: Start / Uchwały Rady Gminy / 2018

2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr II/16/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2018 - 2023.

2018-12-31

Uchwała nr II/15/18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

2018-12-31

Uchwała nr II/14/18 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

2018-12-31

Uchwała nr II/13/18 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r.

2018-12-31

Uchwała nr II/12/18 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stary Lubotyń.

2018-12-31

Uchwała nr II/11/18 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2019 r.

2018-12-31

Uchwała nr II/10/18 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stary Lubotyń w 2019 roku.

2018-12-31

Uchwała nr II/9/18 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Stary Lubotyń.

2018-12-31

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt Gminy
Data utworzenia:2018-01-30
Data publikacji:2018-01-30
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Podrez
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:8057