Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu

Koordynator do Spraw Dostępności

mgr inż. Grzegorz Jasionowski - Zastępca Wójta Gminy Stary Lubotyń

Kontakt:

Urząd Gminy w Starym Lubotyniu

Stary Lubotyń 42

07-303 Stary Lubotyń

tel. 29 644-64-22 wew.120

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie usług świadczonych przez Urząd Gminy w Starym Lubotyniu;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3) monitorowanie działalności Wójta Gminy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu.

Autor: Grzegorz Jasionowski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-25 21:14przez: Grzegorz Jasionowski
Opublikowano:2021-03-25 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Odwiedziny:3566

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.