Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Protokoły kadencja 2018-2023

8 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Protokoły kadencja 2018-2023

Przetarg na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

22 listopada 2018
Czytaj więcej o: Przetarg na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Przetarg na dowożenie uczniów w 2019 r.

16 listopada 2018
Czytaj więcej o: Przetarg na dowożenie uczniów w 2019 r.

I Sesja Rady Gminy Stary Lubotyń

Informujemy, że zgodnie z Postanowieniem Nr 101/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 9 listopada 2018 r. I Sesja Rady Gminy Stary Lubotyń odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie ślubowania przez radnych.

4. Złożenie ślubowania przez Wójta.

5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.

6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

7. Przyjęcie uchwały w sprawie liczby i rodzaju stałych komisji Rady Gminy.

8. Zakończenie sesji.

13 listopada 2018
Czytaj więcej o: I Sesja Rady Gminy Stary Lubotyń

Komisja skarg, wniosków i petycji

Skład:

 

Zadania:

Na podstawie §59 Statutu Gminy Stary Lubotyń Rada do zadań Komisji skarg, wniosków i petycji należy:

1) opiniowanie skierowanych przez Radę Gminy skarg na działanie Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;

2) rozpatrywanie skladanych przez obywateli wniosków i petycji.

9 listopada 2018
Czytaj więcej o: Komisja skarg, wniosków i petycji