Opiniowanie projektu "Programu ochrony zwierząt na rok 2018"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lutego 2018

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 ustawy z dnia ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1840) Wójt Gminy Stary Lubotyń  zaprasza zainteresowane organizacje i podmioty,  których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie Gminy Stary Lubotyń do wzięcia udziału w opiniowaniu projektu uchwały Rady Gminy Stary Lubotyń w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Lubotyń w 2018".

 

 

Treść projektu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w wersji elektronicznej na stronie www.bip.lubotyn.pl a także są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu.
Konsultacje odbywać się będą w dniach od 1 do 23 lutego 2018 roku.
Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 23 lutego 2018 r. na:
- adres poczty elektronicznej: gmina@lubotyn.pl
- numer faksu (29) 644 64 25
- adres Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu, 07-303 Stary Lubotyń.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt Gminy
Data utworzenia:2018-02-01
Data publikacji:2018-02-01
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Wybraniak
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2274