Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

8 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Sprawozdanie z wykonania budżetu

7 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Sprawozdanie z wykonania budżetu

Przetarg na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Lubotyń-Włóki

24 maja 2017
Czytaj więcej o: Przetarg na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Lubotyń-Włóki

Przetarg na budowę parkingu w Starym Lubotyniu

12 maja 2017
Czytaj więcej o: Przetarg na budowę parkingu w Starym Lubotyniu

Postanowienie Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Postanowienie Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego.

Załączniki:

Treść postanowienia - plik pdf 401 kB


 

11 maja 2017
Czytaj więcej o: Postanowienie Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW

 

Rok 2020

 - Usunięcie azbestu z terenu gminy Stary Lubotyń w 2020 r. dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 50.000,00 zł.

 

Rok 2019

 - Usunięcie azbestu z terenu gminy Stary Lubotyń dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 21.000,00 zł.

 

Rok 2018

- Usunięcie azbestu z terenu gminy Stary Lubotyń w 2018 roku dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 20.633,60 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 400 000,00 zł.

 

Rok 2017

 - Usunięcie azbestu z terenu gminy Stary Lubotyń w 2017 roku dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 28.900,00 zł,

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez modernizację kotłowni na terenie gminy Stary Lubotyń w 2017 r. dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 40 000,00 zł.

- Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Lubotyń-Włóki dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 93 292,00 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sulęcin Szlachecki i Sulęcin Włościański dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 1 200 000,00 zł.

 

Rok 2016

- Usunięcie azbestu z terenu Gminy Stary Lubotyń w 2016 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 22.300,00 zł,

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stary Lubotyń - Etap III  dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 650 000,00 zł.

Rok 2015

 - Usunięcie azbestu z terenu gminy Stary Lubotyń w 2015 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 25.500,00 zł.

- Budowa ścieżki ekologicznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II Papieża Polaka w Starym Lubotyniu dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 64 332,81 zł.

Rok 2014

- Usunięcie azbestu z terenu gminy Stary Lubotyń w 2014 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 13.500,00 zł

- Usunięcie azbestu z terenu gminy Stary Lubotyń w 2014 roku – II etap dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30.300,00 zł.

Rok 2013

- Usunięcie azbestu z terenu gminy Stary Lubotyń w 2013 dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 36.401,40 zł.

Rok 2012

 - Usunięcie azbestu z terenu gminy Stary Lubotyń dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 59.342,40 zł.

Rok 2011

- Usunięcie azbestu z terenu gminy Stary Lubotyń dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 60.775,11 zł.

 

 

 

 

 

11 maja 2017
Czytaj więcej o: Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW

Rejestr wniosków za 2017 rok

 
Numer

Data

wpływu

Przedmiot

wniosku

WniosekProwadzi

Termin

wyznaczony

Data

odpowiedzi

OdpowiedźForma odpowiedziUwagi
2771 27.12.2017 dotyczy aktywizacji osób starszych wniosek Ref.Adm.  10.01.2018  04.01.2018  odpowiedź e-mail  
2631 6.12.2017 dotyczy poprawy efektywności energetycznej wniosek Ref. Inw. 20.12.2017 12.12.2017 odpowiedź e-mail  
2590 1.12.2017 dotyczy zakupu kotła na biomasę wniosek Ref.inw. 14.12.2017 12.12.2017 odpoweidż e-mail  
2530 24.11.2017 dotyczy planu zaopatrzenia w ciepło wniosek Ref. Inw. 8.12.2017 29.11.2017 odpowiedź e-mail  
2154 11.10.2017 dotyczy oprogramowania komputerowego wniosek Ref. org. 25.10.2017 24.10.2017 odpowiedź e-mail  
2074 02.10.2017 dotyczy MPZP wniosek Ref.Inw 16.10.2017 13.10.2017 odpowiedź e-mail  
2016 26.09.2017 dotyczy umów na obsługę prawną wniosek Ref. org 10.10.2017 29.09.2017 odpowiedź e-mail  
2015 26.09.2017 dotyczy zatrudnienia w jednostce org. wniosek Ref. org. 10.10.2017 29.09.2017 odpowiedź e-mail  
1761 24.08.2017 dotyczy przewozu osób w transporcie drogowym wniosek Ref. Inw. 12.09.2017 11.09.2017 odpowiedź e-mail  
1462 14.07.2017 dotyczy finansowania OSP wniosek Ref. fin. 28.07.2017 31.07.2017 odpowiedż e-mail  
1394 07.07.2017 dotyczy zezwoleń na sprzedaż alkoholu wniosek Ref. inw. 21.07.2017 02.08.2017 odpowiedź e-mail  
1344 04.07.2017 dotyczy rozwoju PPP wniosek Ref. inw. 18.07.2017 06.07.2017 odpowiedź e-mail  
1343 03.07.2017 dotyczy równości płci wniosek Ref. org. 17.07.2017 06.07.2017 odpowiedź e-mail  
1211 14.06.2017 dotyczy informacji przestrzennej wniosek Ref. inw. 28.06.2017 27.06.2017 odpowiedż e-mail  
1164 07.06.2017 dotyczy wsparcia przedsiębiorczosci wniosek Ref. org 14.06.2017 14.06.2017 odpowiedż e-mail  
1082 29.05.2017 dotyczy aktywności samorzadu wniosek Ref. org. 07.06.2017 07.06.2017 odpowiedź e-mail  
1075 25.05.2017 dotyczy jednostek organizacyjnych wniosek Ref. org. 07.06.2017 07.06.2017 odpowiedź e-mail  
0830 18.04.2017 dotyczy spraw podatkowych wniosek Ref. fin. 28.04.2017 28.04.2017 odpowiedź e-mail  
0792 10.04.2017 dotyczy finansowania przedszkoli wniosek Ref. org. 24.04.2017 24.04.2017 odpowiedź poczta  
0751 05.04.2017 dotyczy uchwały w sprawie sieci szkół wniosek Ref. org. 12.04.2017 12.04.2017 odpowiedź poczta  
9 maja 2017
Czytaj więcej o: Rejestr wniosków za 2017 rok

Dostęp do informacji publicznej - podstawa prawna

9 maja 2017
Czytaj więcej o: Dostęp do informacji publicznej - podstawa prawna