Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Rejestr wniosków za 2017 rok

 
Numer

Data

wpływu

Przedmiot

wniosku

WniosekProwadzi

Termin

wyznaczony

Data

odpowiedzi

OdpowiedźForma odpowiedziUwagi
2771 27.12.2017 dotyczy aktywizacji osób starszych wniosek Ref.Adm.  10.01.2018  04.01.2018  odpowiedź e-mail  
2631 6.12.2017 dotyczy poprawy efektywności energetycznej wniosek Ref. Inw. 20.12.2017 12.12.2017 odpowiedź e-mail  
2590 1.12.2017 dotyczy zakupu kotła na biomasę wniosek Ref.inw. 14.12.2017 12.12.2017 odpoweidż e-mail  
2530 24.11.2017 dotyczy planu zaopatrzenia w ciepło wniosek Ref. Inw. 8.12.2017 29.11.2017 odpowiedź e-mail  
2154 11.10.2017 dotyczy oprogramowania komputerowego wniosek Ref. org. 25.10.2017 24.10.2017 odpowiedź e-mail  
2074 02.10.2017 dotyczy MPZP wniosek Ref.Inw 16.10.2017 13.10.2017 odpowiedź e-mail  
2016 26.09.2017 dotyczy umów na obsługę prawną wniosek Ref. org 10.10.2017 29.09.2017 odpowiedź e-mail  
2015 26.09.2017 dotyczy zatrudnienia w jednostce org. wniosek Ref. org. 10.10.2017 29.09.2017 odpowiedź e-mail  
1761 24.08.2017 dotyczy przewozu osób w transporcie drogowym wniosek Ref. Inw. 12.09.2017 11.09.2017 odpowiedź e-mail  
1462 14.07.2017 dotyczy finansowania OSP wniosek Ref. fin. 28.07.2017 31.07.2017 odpowiedż e-mail  
1394 07.07.2017 dotyczy zezwoleń na sprzedaż alkoholu wniosek Ref. inw. 21.07.2017 02.08.2017 odpowiedź e-mail  
1344 04.07.2017 dotyczy rozwoju PPP wniosek Ref. inw. 18.07.2017 06.07.2017 odpowiedź e-mail  
1343 03.07.2017 dotyczy równości płci wniosek Ref. org. 17.07.2017 06.07.2017 odpowiedź e-mail  
1211 14.06.2017 dotyczy informacji przestrzennej wniosek Ref. inw. 28.06.2017 27.06.2017 odpowiedż e-mail  
1164 07.06.2017 dotyczy wsparcia przedsiębiorczosci wniosek Ref. org 14.06.2017 14.06.2017 odpowiedż e-mail  
1082 29.05.2017 dotyczy aktywności samorzadu wniosek Ref. org. 07.06.2017 07.06.2017 odpowiedź e-mail  
1075 25.05.2017 dotyczy jednostek organizacyjnych wniosek Ref. org. 07.06.2017 07.06.2017 odpowiedź e-mail  
0830 18.04.2017 dotyczy spraw podatkowych wniosek Ref. fin. 28.04.2017 28.04.2017 odpowiedź e-mail  
0792 10.04.2017 dotyczy finansowania przedszkoli wniosek Ref. org. 24.04.2017 24.04.2017 odpowiedź poczta  
0751 05.04.2017 dotyczy uchwały w sprawie sieci szkół wniosek Ref. org. 12.04.2017 12.04.2017 odpowiedź poczta  
9 maja 2017
Czytaj więcej o: Rejestr wniosków za 2017 rok

Dostęp do informacji publicznej - podstawa prawna

9 maja 2017
Czytaj więcej o: Dostęp do informacji publicznej - podstawa prawna

Podatki i opłaty lokalne

Urząd Gminy w Starym Lubotyniu
BS w Ostrowi Mazowieckiej, Oddział Stary Lubotyń
57 8923 1034 0300 0459 2003 0120


Uchwały podatkowe obowiązujące w 2021 roku:

 

Uchwała Nr XXII/130/20 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stary Lubotyń w 2021 roku.

Uchwała Nr XXII/131/20 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2021 r.

Uchwała Nr XXII/132/20 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XI/120/20 z dnia 16 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.

Uchwała Nr IX/60/15 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr IX/61/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.

INFORMACJE I DEKLARACJE NA PODATEK

 PODATEK ROLNY

- IR-1 informacja o gruntach

-ZIR-1 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

- ZIR-2 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

- ZIR-3 załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

- DR-1 deklaracja na podatek rolny

- ZDR-1 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

- ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

- IN-1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

- ZIN-1 aałącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

- ZIN-2 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

- ZIN-3 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

-DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości

- ZDN-1 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

- ZDN-2 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

PODATEK LEŚNY

- IL-1 informacja o lasach

- ZIL-1 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

- ZIL-2 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

- ZIL-3 załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

- DL-1 deklaracja na podatek leśny

- ZDL-1 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

- ZDL-2 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

- DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

- DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1

 

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO

Dokumenty wymagane od osób fizycznych:

1. Informacja o gruntach,

2. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych,

3. Informacja o lasach,

4. deklaracja na podatek od środków transportowych

- powinny być złożone w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub mających wpływ na zmianę wysokości podatku.


Dokumenty wymagane od osób prawnych:

1. deklaracja na podatek rolny - do 15 stycznia na dany rok podatkowy

2. deklaracja na podatek od nieruchomości - do 31 stycznia na dany rok podatkowy

3. deklaracja na podatek leśny - do 15 stycznia na dany rok podatkowy

4. deklaracja na podatek od środków transportowych - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub mających wpływ na zmianę wysokości podatku.

Terminy płatności podatku:

- osoby fizyczne: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,

- osoby prawne: do 15 każdego miesiąca,

- podatek od środków transportowych: 15 luty, 15 września.

9 maja 2017
Czytaj więcej o: Podatki i opłaty lokalne

Przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rogowo-Folwark.

8 maja 2017
Czytaj więcej o: Przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rogowo-Folwark.

Witamy w nowym BIP-ie

Uprzejmie informujemy, że od dnia 5 maja 2017 roku Gmina Stary Lubotyń uruchamia nowy Biuletyn Informacji Publicznej, który bedzie działał  pod nowym adresem:www.lubotyn.pl/bip.

5 maja 2017
Czytaj więcej o: Witamy w nowym BIP-ie

Kadencja 2014 - 2018

Jan Janusz Podbielski

Oświadczenie majątkowe za 2016 r.

Oświadczenie majatkowe za 2017 r.

Oświadczenie majątkowe za 2018 r. koniec kadencji

 Halina Kozikowska

Oświadczenie majątkowe za 2016 r. 

Oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Oświadczenie majątkowe za 2018 r. koniec kadencji

Krzysztof Kowalczyk

Oświadczenie majątkowe za 2016 r. 

Oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Oświadczenie majątkowe za 2018 r. koniec kadencji

Krzysztof Gumkowski

Oświadczenie majątkowe za 2016 r. 

Oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Oświadczenie majątkowe za 2018 r. koniec kadencji

Dariusz Jasionowski

Oświadczenie majątkowe za 2016 r. 

Oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Oświadczenie majątkowe za 2018 r. koniec kadencji

 Marek Robert Wagner

 Oświadczenie majątkowe za 2016 r.

Oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Oświadczenie majątkowe za 2018 r. koniec kadencji

Janusz Legacki

 Oświadczenie majątkowe za 2016 r.

Oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Oświadczenie majątkowe za 2018 r. koniec kadencji

Jan Andrzej Mierzejewski

 Oświadczenie majątkowe za 2016 r.

Oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Oświadczenie majątkowe za 2018 r. koniec kadencji

 Dorota Jurkiewicz

 Oświadczenie majątkowe za 2016 r.

Oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Oświadczenie majątkowe za 2018 r. koniec kadencji

 Bogdan Michał Kacprzak

 Oświadczenie majątkowe za 2016 r.

Oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Oświadczenie majątkowe za 2018 r. koniec kadencji

 Ludwik Jan Podbielski

 Oświadczenie majątkowe za 2016 r.

Oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Oświadczenie majątkowe za 2018 r. koniec kadencji

Elżbieta Świątkowska

 Oświadczenie majątkowe za 2016 r.

Oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Oświadczenie majątkowe za 2018 r. koniec kadencji

 Ryszard Kaczmarczyk

Oświadczenie majątkowe za 2016 r.

Oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Oświadczenie majątkowe za 2018 r. koniec kadencji

 Tadeusz Wyszołmierski

 Oświadczenie majątkowe za 2016 r.

Oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Oświadczenie majątkowe za 2018 r. koniec kadencji

Marian Murawski

 Oświadczenie majątkowe za 2016 r.

Oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Oświadczenie majątkowe za 2018 r. koniec kadencji

5 maja 2017
Czytaj więcej o: Kadencja 2014 - 2018

Kadencja 2014-2018

5 maja 2017
Czytaj więcej o: Kadencja 2014-2018

Komisja rewizyjna

Skład:

Bogdan Michał Kacprzak - przewodniczący komisji
Barbara Duchnowska
Krzysztof Kowalczyk
Tadeusz Wyszołmierski

Zadania:

Na podstawie § 47 Statutu Gminy Stary Lubotyń do zadań komisji rewizyjnej należy:

1) na zlecenie i w zakresie określonym przez Radę Gminy dokonywanie kontroli działalności Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy;

2) rozpatrywanie:

   a) sprawozdania finansowego,

   b) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy sporządzanego na podstawie danych ewidencji ksiegowej budżetu,

   c) informacji o stanie mienia Gminy,

oraz zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy i przedstawianie Radzie Gminy stanowiska i wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi gminy.

5 maja 2017
Czytaj więcej o: Komisja rewizyjna