Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie Nr 4/0050/2021 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2020 r. w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Lubotyń

15 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 4/0050/2021 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2020 r. w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Lubotyń

Zarzadzenie Nr 3/0050/2021 w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych na terenie Gminy Stary Lubotyń.

15 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Zarzadzenie Nr 3/0050/2021 w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych na terenie Gminy Stary Lubotyń.

Zarzadzenie Nr 2/0050/2021 w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawow

15 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Zarzadzenie Nr 2/0050/2021 w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawow

Zarządzenie Nr 1/0050/2021 w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń w roku szkolnym 2020/2021.

15 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 1/0050/2021 w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń w roku szkolnym 2020/2021.

Rejestr wniosków za 2021 r.

 
Numer

Data

wpływu

Przedmiot

wniosku

WniosekProwadzi

Termin

wyznaczony

Data

odpowiedzi

OdpowiedźForma odpowiedziUwagi
                   
15 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Rejestr wniosków za 2021 r.

Uchwała Nr XXV/155/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2021.

7 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXV/155/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2021.

Uchwała Nr XXV/154/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2021 - 2025.

7 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXV/154/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2021 - 2025.

Uchwała Nr XXV/153/21 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Stary Lubotyń na lata 2021 - 2025".

7 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXV/153/21 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Stary Lubotyń na lata 2021 - 2025".