Opiniowanie projektu "Programu ochrony zwierząt na 2021 rok".

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 stycznia 2021

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 ustawy z dnia ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r., poz. 638) Wójt Gminy Stary Lubotyń  zaprasza zainteresowane organizacje i podmioty,  których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie Gminy Stary Lubotyń do wzięcia udziału w opiniowaniu projektu uchwały Rady Gminy Stary Lubotyń w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Lubotyń w 2021 r.".

Treść projektu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w wersji elektronicznej na stronie www.bip.lubotyn.pl a także są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu.
Konsultacje odbywać się będą w dniach od 1 do 24 lutego 2021 roku.
Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 24 lutego 2021 r. na:
- adres poczty elektronicznej: gmina@lubotyn.pl
- numer faksu (29) 644 64 25
- adres Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu, 07-303 Stary Lubotyń.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt Gminy
Data utworzenia:2021-01-29
Data publikacji:2021-01-29
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Podrez
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:525