Jesteś tutaj: Start / Uchwały Rady Gminy / 2020

2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała Nr XXII/136/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego.

2020-12-10

Uchwała Nr XXII/135/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów gminy Stary Lubotyń.

2020-12-10

Uchwała Nr XXII/134/20 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Lubotyń oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

2020-12-10

Uchwała Nr XXII/133/20 uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2023.

2020-12-10

Uchwała Nr XXII/132/20 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2020-12-10

Uchwała Nr XXII/131/20 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2021 r.

2020-12-10

Uchwała Nr XXII/130/20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stary Lubotyń w 2021 roku.

2020-12-10

Uchwała Nr XXI/129/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2020.

2020-11-20

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt Gminy
Data utworzenia:2020-01-30
Data publikacji:2020-01-30
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Podrez
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2893