Jesteś tutaj: Start / Uchwały Rady Gminy / 2020

2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała Nr XIV/96/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2020.

2020-03-09

Uchwała Nr XIV/95/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2020 - 2024.

2020-03-09

Uchwała Nr XIV/94/20 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

2020-03-09

Uchwała Nr XIV/93/20 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Stary Lubotyń na 2020 rok”.

2020-03-09

Uchwala Nr XIV/92/20 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń.

2020-03-09

Uchwała Nr XIV/91/20 w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

2020-03-09

Uchwała Nr XIII/90/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

2020-01-30

Uchwała Nr XIII/89/20 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Lubotyń oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

2020-01-30

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt Gminy
Data utworzenia:2020-01-30
Data publikacji:2020-01-30
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Podrez
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:3031