Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu

2021

Uchwała Nr XXVIII/169/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2021.

2021-08-03

Uchwała Nr XXVIII/168/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2021 - 2025

2021-08-03

Uchwała Nr XXVIII/167/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Ostrowskim na prowadzenie przez Gminę Stary Lubotyń zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Stary Lubotyń, w sezonie zimowym 2021/2022.

2021-08-03

Uchwała Nr XXVIII/166/21 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gmin

2021-08-03

Uchwała Nr XXVIII/165/21 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stary Lubotyń na rok szkolny 2021/2022.

2021-08-03

Uchwała Nr XXVII/164/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2021.

2021-08-03

Uchwała Nr XXVII/163/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2021 - 2025

2021-08-03

Uchwała Nr XXVII/162/21 w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Stary Lubotyń".

2021-08-03

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt Gminy
Data utworzenia:2020-12-31
Data publikacji:2020-12-31
Osoba sporządzająca dokument:Andrzej Podrez
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:848