Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.

Załączniki:

Treść obwieszczenia - plik pdf 280 kB

2 lipca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zapytanie ofertowe na "Remont budynku remizy OSP w Podbielku"

Zapytanie ofertowe na "Remont budynku remizy OSP w Podbielku"

Załączniki:

Zapytanie ofertowe - plik doc 59 kB

Przedmiar robót - plik pdf 130 kB

30 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na "Remont budynku remizy OSP w Podbielku"

Zapytanie ofertowe na remont drogi gminnej

Zapytanie ofertowe na "Remont drogi gminnej Żyłowo - Pałapus Włościański"

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert - plik doc 49 kB

Przedmiar robót - plik pdf 51 kB

16 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na remont drogi gminnej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych

16 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie PKW z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

13 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie PKW z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 12 czerwca 2020 r.

12 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 12 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 12 czerwca 2020 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Lubotyń w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Załączniki:

Treść obwieszczenia - plik pdf 168 kB

12 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 12 czerwca 2020 roku

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stary Lubotyń na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019, poz. 1396 z poźn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z poźn. zm.), zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stary Lubotyń na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027” w dniach od 09.06.2020 r. do dnia 29.06.2020 r.

9 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stary Lubotyń na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”