Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Petycja - przystąpienie Gminy do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA"

15 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Petycja - przystąpienie Gminy do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA"

Zarządzenie Nr 8/0050/2021 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń za 2020 rok.

15 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 8/0050/2021 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń za 2020 rok.

Zarządzenie nr 7/0050/2021 w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń. na rok 2021.

15 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 7/0050/2021 w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń. na rok 2021.

Zarządzenie Nr 6/0050/2021 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku na terenie Gminy Stary Lubotyń.

15 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 6/0050/2021 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku na terenie Gminy Stary Lubotyń.

Zarządzenie Nr 4/0050/2021 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2020 r. w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Lubotyń

15 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 4/0050/2021 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2020 r. w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Lubotyń

Zarzadzenie Nr 3/0050/2021 w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych na terenie Gminy Stary Lubotyń.

15 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Zarzadzenie Nr 3/0050/2021 w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych na terenie Gminy Stary Lubotyń.

Zarzadzenie Nr 2/0050/2021 w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawow

15 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Zarzadzenie Nr 2/0050/2021 w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawow

Zarządzenie Nr 1/0050/2021 w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń w roku szkolnym 2020/2021.

15 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 1/0050/2021 w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń w roku szkolnym 2020/2021.