Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XX/126/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2020.

7 września 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XX/126/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2020.

Uchwała Nr XX/125/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2020 - 2024.

7 września 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XX/125/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2020 - 2024.

Uchwała Nr XX/124/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego.

7 września 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XX/124/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego.

Uchwała Nr XX/123/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu targowiska gminnego w Starym Lubotyniu”.

7 września 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XX/123/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu targowiska gminnego w Starym Lubotyniu”.

Uchwała Nr XX/122/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stary Lubotyń na lata 2020- 2023 z perspektywą do 2027 roku.

7 września 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XX/122/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stary Lubotyń na lata 2020- 2023 z perspektywą do 2027 roku.

Uchwała Nr XX/121/20 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

7 września 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XX/121/20 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Uchwała Nr XIX/120/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2020.

7 września 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIX/120/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2020.

Uchwała Nr XIX/119/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2020 - 2024.

7 września 2020
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIX/119/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2020 - 2024.