Komisje Rady Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Komisja rewizyjna

2017-05-05

Skład:

Janusz Legacki - przewodniczący komisji
Ryszard Kaczmarczyk
Krzysztof Kowalczyk
Bogdan Michał Kacprzak
Tadeusz Wyszołmierski

Zadania:

Na podstawie §43 Statutu Gminy Rada Gminy powołuje Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy. Komisja Rewizyjna opiniuje również wykonanie budżetu gminy oraz występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi.

Komisja budżetu i finansów

2017-05-05

Skład:

Krzysztof Gumkowski - przewodniczący komisji
Dorota Jurkiewicz
Marian Murawski
Elżbieta Świątkowska
Marek Wagner

Zadania:

Zadaniem Komisji Budżetu i Finansów jest:

1. współtworzenie polityki wpływów i wydatków budżetu gminy,
2. opiniowanie projektów uchwał rady i wniosków komisji, jeżeli rodzą one skutki finansowe,
3. przygotowanie projektu wskazówek rady do opracowania projektu budżetu i sprawozdania z jej wykonania,
4. opiniowanie projektu budżetu gminy i sprawozdania wójta z jego wykonania,
5. systematyczne analizowanie, kontrola wpływów i wydatków budżetu gminy, a w szczególności stanie na straży racjonalnego i efektywnego wydatkowania publicznych środków na konkretne programy społeczno-gospodarcze gminy,
6. opracowanie projektów uchwał rady związanych z polityką finansową i gospodarką mieniem komunalnym gminy,
7. opracowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia warunków wynagrodzenia wójta gminy,
8. sprawy komunalizacji i inwentaryzacji mienia komunalnego.

Komisja spraw społecznych i obywatelskich

2017-05-05

Skład:

Jan Andrzej Mierzejewski - przewodniczący komisji
Dariusz Jasionowski
Halina Kozikowska
Jan Janusz Podbielski
Ludwik Podbielski

Zadania:

Do zadań komisji należą pozostałe zadania Gminy określone ustawą o samorządzie gminnym i innymi ustawami, nie będące w kompetencjach w/w komisji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy
Data utworzenia:2017-05-05
Data publikacji:2017-05-05
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Świątkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:648