Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XXXI/178/13 o zmianie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXI/178/13 o zmianie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XXX/177/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXX/177/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Uchwała Nr XXX/176/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2013-2018.

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXX/176/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2013-2018.

Uchwała Nr XXX/175/13 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXX/175/13 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXX/174/13 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz odbierania nieczystości ciekłych.

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXX/174/13 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz odbierania nieczystości ciekłych.