Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała XIV/98/16 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała XIV/98/16 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń.

Uchwała Nr XIV/97/16 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIV/97/16 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

Uchwała Nr XXII/142/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

2 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXII/142/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

Uchwała Nr XXII/141/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2017 - 2023.

2 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXII/141/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2017 - 2023.

Uchwała Nr XXII/140/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego w roku 2017.

2 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXII/140/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego w roku 2017.