Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała nr XIX/124/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Lubotyń na 2017 rok.

2 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała nr XIX/124/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Lubotyń na 2017 rok.

Uchwała Nr XIX/123/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego systemu ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

2 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIX/123/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego systemu ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

Uchwała Nr XIX/122/17 o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji i utworzenia wyodrębnionej jednostki organizacyjnej - Gminnej Biblioteki Publicznej.

2 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIX/122/17 o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji i utworzenia wyodrębnionej jednostki organizacyjnej - Gminnej Biblioteki Publicznej.

Uchwała Nr XIX/121/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/109/16 Rady Gminy Stary Lubotyń.

2 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIX/121/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/109/16 Rady Gminy Stary Lubotyń.

Uchwała Nr XIX/120/17 o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.

2 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIX/120/17 o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.