Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary Lubotyń.

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary Lubotyń.

Rysunek Studium kierunki - plik tif 158 MB

Rysunek Studium uwarunkowania - plik tif 164 MB

7 września 2021
Czytaj więcej o: Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary Lubotyń.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 2 września 2021 r.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. tymczasowego przepustu i obiektu mostowego.

Treść obwieszczenia - plik pdf 235 kB

6 września 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 2 września 2021 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Lubotyń w sprawie wydania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie postanowienia o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia i określenia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Treść obwieszczenia - plik pdf 376 kB

2 września 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Lubotyń w sprawie wydania postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Treść obwieszczenia - plik pdf 292 kB

26 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Stary Lubotyń w sprawie wydania decyzji Wójta Gminy Stary Lubotyń o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

Treść obwieszczenia - plik pdf 408 kB

23 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Uchwała Nr XXVIII/169/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2021.

3 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVIII/169/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2021.

Uchwała Nr XXVIII/168/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2021 - 2025

3 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVIII/168/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2021 - 2025

Uchwała Nr XXVIII/167/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Ostrowskim na prowadzenie przez Gminę Stary Lubotyń zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Stary Lubotyń, w sezonie zimowym 2021/2022.

3 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVIII/167/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Ostrowskim na prowadzenie przez Gminę Stary Lubotyń zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Stary Lubotyń, w sezonie zimowym 2021/2022.