Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XXVIII/173/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

4 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVIII/173/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Uchwała Nr XXVIII/172/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2017 - 2023.

4 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVIII/172/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2017 - 2023.

Uchwała Nr XXVIII/171/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego w latach 2018-2019.

4 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVIII/171/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego w latach 2018-2019.

Uchwała Nr XXVIII/170/17 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Lubotyń i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Stary Lubotyń.

4 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVIII/170/17 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Lubotyń i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Stary Lubotyń.

Uchwała Nr XXVIII/169/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gniazdowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gniazdowie.

4 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVIII/169/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gniazdowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gniazdowie.