Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała nr III/18/18 o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Stary Lubotyń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

6 marca 2019
Czytaj więcej o: Uchwała nr III/18/18 o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Stary Lubotyń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Kadencja 2018 - 2023

26 lutego 2019
Czytaj więcej o: Kadencja 2018 - 2023

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 5 lutego 2019 r. o udostępnieniu do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych.

Treść komunikatu - plik pdf 407 kB

7 lutego 2019
Czytaj więcej o: Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki wodnej w Białymstoku zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Załączniki:

Treść zawiadomienia - plik pdf 1,35 MB

4 lutego 2019
Czytaj więcej o: Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Opiniowanie projektu "Programu ochrony zwierząt na rok 2019"

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 ustawy z dnia ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 122) Wójt Gminy Stary Lubotyń  zaprasza zainteresowane organizacje i podmioty,  których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie Gminy Stary Lubotyń do wzięcia udziału w opiniowaniu projektu uchwały Rady Gminy Stary Lubotyń w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Lubotyń w 2019".

1 lutego 2019
Czytaj więcej o: Opiniowanie projektu "Programu ochrony zwierząt na rok 2019"