Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XXXIV/21/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Stary Lubotyń i Lubotyń-Kolonia w Gminie Stary Lubotyń

30 maja 2019
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXIV/21/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Stary Lubotyń i Lubotyń-Kolonia w Gminie Stary Lubotyń

Uchwała Nr XXIX/35/05 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary Lubotyń

30 maja 2019
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXIX/35/05 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary Lubotyń

Uchwała Nr IX/28/03 z dnia 4 września 2003 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stary Lubotyń dotyczącego obszaru całej gminy

30 maja 2019
Czytaj więcej o: Uchwała Nr IX/28/03 z dnia 4 września 2003 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stary Lubotyń dotyczącego obszaru całej gminy

Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023

Uprzejmie informujemy, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2015 r. Przy wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy art. 158 Rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.).

W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce dotyczącym dokonania przez Radę Gminy Stary Lubotyń wyboru 1 ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej (do orzekania w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich)  informujemy, że do 30 czerwca 2019 r. można składać kandydatury na ławników do orzekania w wyżej wymienionych sprawach.

22 maja 2019
Czytaj więcej o: Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II z dnia 29 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 5.

Załączniki:

Treść obwieszczenia - plik pdf 700 kB

13 maja 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II z dnia 29 kwietnia 2019 r.