Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XXXII/189/13 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej.

23 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXII/189/13 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej.

Uchwała Nr XXXII/188/13 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

23 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXII/188/13 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

Uchwała Nr XXXII/187/13 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych w

23 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXII/187/13 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych w

Uchwała Nr XXXII/186/13 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Stary Lubotyń.

23 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXII/186/13 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Stary Lubotyń.

Uchwała Nr XXXII/185/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Ostrowskim na prowadzenie przez Gminę Stary Lubotyń zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Stary Lubotyń, w sezonie zimowym 2013/2014.

23 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXII/185/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Ostrowskim na prowadzenie przez Gminę Stary Lubotyń zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Stary Lubotyń, w sezonie zimowym 2013/2014.