Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr VIII/53/15 w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stary Lubotyń".

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr VIII/53/15 w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stary Lubotyń".

Uchwała Nr VIII/52/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Ostrowskim na prowadzenie przez Gminę Stary Lubotyń zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Stary Lubotyń, w sezonie zimowym 2015/2016.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr VIII/52/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Ostrowskim na prowadzenie przez Gminę Stary Lubotyń zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Stary Lubotyń, w sezonie zimowym 2015/2016.

Uchwała Nr VIII/51/15 w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr VIII/51/15 w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Uchwała Nr VII/50/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr VII/50/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

Uchwała Nr VII/49/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2015-2020.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr VII/49/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2015-2020.