Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr I/4/14 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stary Lubotyń oraz jej przewodniczącego.

7 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr I/4/14 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stary Lubotyń oraz jej przewodniczącego.

Uchwała Nr I/3/14 w sprawie liczby i rodzaju stałych komisji Rady Gminy Stary Lubotyń.

7 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr I/3/14 w sprawie liczby i rodzaju stałych komisji Rady Gminy Stary Lubotyń.

Uchwała Nr I/2/14 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Stary Lubotyń.

7 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr I/2/14 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Stary Lubotyń.

Uchwała Nr I/1/14 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stary Lubotyń.

7 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr I/1/14 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stary Lubotyń.

Uchwała Nr XLII/249/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

7 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XLII/249/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Uchwała Nr XLII/248/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2014-2019.

7 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XLII/248/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2014-2019.

Uchwała Nr XLII/247/14 w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany

7 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XLII/247/14 w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany

Uchwała Nr XLII/246/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Ostrowskim na prowadzenie przez Gminę Stary Lubotyń zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Stary Lubotyń, w sezonie zimowym 2014/2015.

7 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XLII/246/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Ostrowskim na prowadzenie przez Gminę Stary Lubotyń zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Stary Lubotyń, w sezonie zimowym 2014/2015.