Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XXXVI/206/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie doż

6 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXVI/206/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie doż

Uchwała Nr XXXVI/205/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie do

6 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXVI/205/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie do

Uchwała Nr XXXVI/204/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

6 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXVI/204/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Uchwała Nr X/72/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok 2016.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr X/72/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok 2016.

Uchwała Nr X/71/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2016 - 2021.

3 listopada 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr X/71/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2016 - 2021.