Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Skład Rady kadencji 2014 - 2018

Skład osobowy Rady Gminy Stary Lubotyń - Kadencja 2014-2018

1. Jan Janusz Podbielski - Przewodniczacy Rady

2.  Dorota Jurkiewicz - Wiceprzewodnicząca Rady

3. Marek Wagner - Wiceprzewodniczący Rady

4. Elżbieta Świątkowska

5. Krzysztof Kowalczyk

6. Krzysztof Gumkowski

7. Dariusz Jasionowski

8. Halina Kozikowska

9. Marian Murawski

10. Ryszard Kaczmarczyk

11. Janusz Legacki

12. Jan Andrzej Mierzejewski

13. Ludwik Podbielski

14. Tadeusz Wyszołmierski

15. Bogdan Michał Kacprzak

5 maja 2017
Czytaj więcej o: Skład Rady kadencji 2014 - 2018

Redakcja BIP

Redakcja Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stary Lubotyń jest prowadzony przez Zespół redaktorów powołany na podstawie Zarządzenia nr 2/0050/2013 Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stary Lubotyń

 

Skład Zespołu do spraw Biuletynu Informacji Publicznej

 

Koordynator zespołu, redaktor główny i administrator BIP Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu
Andrzej Podrez - Sekretarz Gminy
tel.: 29 644-64-22 wew. 102, fax: 29 644-64-25
e-mail: apodrez@interia.pl

Redaktor w zakresie spraw Referatu Administracji i Spraw Obywatelskich
Ewa Świątkowska - Mł. ref. ds. administracji i obsługi rady
tel.: 29 644-64-22 wew. 120
e-mail: 

Redaktor w zakresie spraw Referatu Inwestycji i Gospodarki Mieniem
Dariusz Wybraniak - Podinspektor ds. gospodarki mieniem
tel.: 29- 644-64-22 wew. 121
e-mail: darekw@lubotyn.pl

Redaktor w zakresie spraw Referatu Finansów
Urszula Podbielska - Specjalista ds. księgowości oświatowej
tel.: 29 644-64-22 wew. 118
e-mail:

5 maja 2017
Czytaj więcej o: Redakcja BIP

Plan zamówień na 2017 r.

Wójt Gminy Stary Lubotyń ogłasza plan zamówień publicznych na 2017 r.

Załączniki:

Plan zamówień na 2017 r. - plik pdf 226 kB

5 maja 2017
Czytaj więcej o: Plan zamówień na 2017 r.

Wójt Gminy

Ireneusz Gumkowski

Stary Lubotyń 42

07-303 Stary Lubotyń

pok. nr 21

tel. 29 644-64-22 wew. 110, kom. 663124124

email: wojt@lubotyn.pl

 

Kompetencje:

Wójt jest organem wykonawczym gminy.
Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
Do zadań i uprawnień Wójta należy w szczególności:
- przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,
- określanie sposobu wykonywania uchwał,
- gospodarowanie mieniem komunalnym,
- wykonywanie budżetu,
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
- kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
- opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
- wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
- wykonywanie funkcji kierownika Urzędu Gminy,
- wydawanie w przypadkach niecierpiących zwłoki przepisów porządkowych w formie zarządzeń,
- oświadczanie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem komunalnym,
- wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy, którego organizację i zasady funkcjonowania określa regulamin organizacyjny, nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.

5 maja 2017
Czytaj więcej o: Wójt Gminy