Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XXVI/153/17 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

16 października 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXVI/153/17 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

Uchwała Nr XXV/152/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

16 października 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXV/152/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

Uchwała Nr XXV/151/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2017 - 2023.

16 października 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXV/151/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2017 - 2023.

Uchwała Nr XXIV/150/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

16 października 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXIV/150/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

Uchwała Nr XXIV/149/17 w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, uczniów publicznych i niepublicznych, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Stary Lubotyń.

16 października 2017
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXIV/149/17 w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, uczniów publicznych i niepublicznych, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Stary Lubotyń.