Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-06-21 ( Imieniny: Alicji, Alojzego)

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu - Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenia udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP)
2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności
3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem
4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem
5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej, planowane po zakończeniu działalności objętej wnioskiem
6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku należy załączyć:
1) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
2) Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (w przypadku oświadczenia Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”)
3) Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

Miejsce składania wniosku:

Urząd Gminy w Starym Lubotyniu, Stary Lubotyń 42, 07-303 Stary Lubotyń

Pok. nr 11

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości wynosi 107,00 zł i należy ją wnieść przed złożeniem wniosku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stary Lubotyń.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – do 1 miesiąca.

Autor: Tomasz Zaręba

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-02-23 08:35przez: Tomasz Zaręba
Opublikowano:2022-02-23 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Odwiedziny:2276

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo